ที่อยู่ : โรงเรียนนาแกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

เบอร์โทรติดต่อ : 042-951533

เบอร์ Fax : 042-951533

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.