Logo

 

ประกาศโรงเรียนนาแกวิทยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

<< ดูประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร >>

เกณฑ์การประเมิน

<< ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมิน >>