ภาพบรรยากาศการจัดงาน "กิจกรรมวันครู" อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2560

ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560

IMG 1424