ภาพบรรยายกาศ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาแกวิทยา

ร่วมกิจกรรม "ไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560

ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

IMG 3142