ภาพบรรกาศ กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหา มหาราชินี

โรงเรียนนาแกวิทยา จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 

ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

IMG 5645