กิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน "นาแกคัพ ครั้งที่ 10"

ณ โรงเรียนนาแกวิทยา  ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560

IMG 6243