ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาแกวิทยา

ร่วมกันจัดกิจกรรม วันคริสต์มาศ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560

MERRY1