ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาแกวิทยา

ร่วมกันจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่

ในวันที่ 4 มกราคม 2561

IMG 0268