ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาแกวิทยา

ร่วมกันจัดกิจกรรม งานเลี้ยงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 

ในวันที่ 4 มกราคม 2561

IMG 0729