โรงเรียนนาแกวิทยา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

และ บริษัท YSC Thailand จัดโครงการ "แนะแนวศึกษาต่อสู่เส้นทางอาชีพ"

ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา ในวันที่ 17 มกราคม 2561