คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาแกวิทยา

เข้าร่วม "โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ครั้งที่ 2 โรงเรียนนาแกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560"

เส้นทาง "โรงเรียนนาแกวิทยา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู - น้ำตกพริ้ว จ.จันทบุรี - เกาะช้าง จ.ตราด"

ในระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์2561

IMG 2784