ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาแกวิทยา

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูมัธยมจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5

ณ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561

DSC 1535