ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

DSC 1549