โรงเรียนนาแกวิทยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

จัดโครงการ ครอบครัวไทยอุ่นไอรัก ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

 

DSC 2088