ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู โรงเรียนนาแกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีไหว้ครู เลือกตั้งประธานนักเรียน และ การประกวดดาวเดือน 2561

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

 

X61