ภาพบรรยากาศ คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงเรียนนาแกวิทยา

โดยได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

DSC 3928