ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" 2561

โรงเรียนนาแกวิทยา จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ 2561"

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

DSC 4150