ภาพบรรยากาศ โรงเรียนนาแกวิทยา จัดกิจกรรม วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนนแกวิทยา

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

DSC 4209