ภาพบรรยากาศ กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนนแกวิทยา

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

DSC 4448