ภาพโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนนาแกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

"พระใหญ่ภูคกงิ้ว - หาดนางคอย - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

c1