ภาพบรรยากาศ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.19

ณ โรงเรียนนาแกวิทยา

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562

2