ภาพการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนนาแกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

จัดขึ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

 

0