ภาพการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โรงเรียนนาแกวิทยา 

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

จัดขึ้น ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

SS11